Počet položek v košíku: 0
0 Kč
Úvod > Obchodní podmínky, ceníky ke stažení
Kategorie
Parametry
Doplňkový filtr se zobrazuje pouze v druhé a třetí úrovni kategorie produktů.
Doprodej
Hopax FSC

Obchodní podmínky, ceníky ke stažení

 Obchodní podmínky, platné pro nákup ve velkoobchodě LAW CZ s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti LAW CZ s.r.o. (dále také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo "zákazník") při dodávkách kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společnosti LAW CZ s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nikoliv spotřebitel.

Všeobecné obchodní podmínky:

 Objednávky přijímáme    

 • osobně
 • telefonicky
 • faxem
 • e-mailem
 • poštou
 • u obchodního zástupce
 • na www.lawshop.cz

 Dodací podmínky a doprava

  1. Při nákupu v minimální hodnotě 1700 Kč bez DPH je doprava zboží na území ČR zdarma, v ostatních případech je účtováno dopravné ve výši 235 Kč bez DPH. Výjimku tvoří pouze nadrozměrné a velmi těžké balíky, kde bude Dopravné účtováno v závislosti na podmínkách dopravce i v případě, že hodnota objednávky přesáhne minimální částku  1700 Kč. O výši dopravného bude zákazník informován ještě před expedicí zakázky. Doprava zboží mimo území ČR není v současné době možná; objednávky s dodáním do jiných zemí  tudíž nemohou být přijaty a expedovány.

  2. Dodávka zboží je zajištěna ve většině případů firemním rozvozem společnosti LAW CZ s.r.o. V ostatních případech zajišťují rozvoz zboží smluvní přepravci, při platbě v hotovosti - dobírkou je účtováno doběrečné dle tarifu smluvních přepravních firem.

  3. Objednané zboží si zákazník může vyzvednout osobně v distribučních centrech.

  4. U objednávek, nepřesahujících 500 Kč bez DPH, bude účtován manipulační poplatek. O jeho výši bude zákazník informován před expedicí zboží telefonicky nebo mailem.

Platební podmínky

 •  převodním příkazem - vyhrazeno jen pro stálé zákazníky s dobrou platební morálkou, minimální výše objednávky pro platbu převodem 1000 Kč bez DPH,
 • v hotovosti - pro všechny skupiny zákazníků; při tomto typu platby je poskytována sleva ve výši 1% z ceny zboží,
 • dobírkou - za předpokladu, že zboží je dovezeno jiným dopravcem než firemním rozvozem LAW CZ. K ceně je připočítáno doběrečné dle tarifu dopravce.

Odpovědnost za vady a vrácení zboží

Práva a povinnosti společnosti LAW CZ s.r.o.a zákazníka ve věci odpovědnosti společnosti LAW CZ s.r.o. za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruku vrácení  - odstoupení od smlouvy - nelze uplatnit : 

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

Společnost LAW CZ s.r.o. je oprávněna do 5 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 14 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží je společnost LAW CZ s.r.o. v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Společnost LAW CZ s.r.o. není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

V případě  poškození nebo opotřebení vraceného zboží  má společnost LAW CZ s.r.o. právo požadovat odpovídající  náhradu škody. Vracená částka za zboží tedy bude v takovém případě adekvátně ponížena.


V Kroměříži, dne 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení: